Трудови


Доколку имате потреба од помош во која било фаза од изработувањето на вашиот научен труд, од развивање на идеен концепт, преку истражување и обработка на резултатите сѐ до финално обликување на Вашиот труд, IQ Intelligence Center ќе Ви додели ментор од соодветната област. Потребно е само да креирате Ваш профил на нашата веб страна и да внесете одреден сет на податоци за научниот труд што го изработувате, а ние ќе назначиме ментор од редовите на нашите стручни соработници во соодветната област што ќе Ви помогне во самиот процес.

НЕ ДВОУМЕТЕ СЕ И КОНТАКТИРАЈТЕ НÉ! IQ Intelligence Center ПОСТОИ САМО ЗА ВАС!