РЕГИСТРИ


Информации за давателите на интелектуални услуги

Доколку сакате да ги зголемите вашите можности за работа во областа во која делувате и да станете достапни за поголема целна група регистрирајте се на нашата веб страна веднаш. Регистрирањето на веб страната и креирањето на ваш профил е ПРОМОТИВНО БЕСПЛАТНО во текот на првата година од регистрацијата.

НЕ ЧЕКАЈТЕ, ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ УШТЕ ДЕНЕС! ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

Информации за корисниците на интелектуални услуги

Веб страната http://iq.com.mk/ Ви овозможува многу лесно и брзо да го пронајдете професионалецот од соодветната област што Ви треба.

Веб страната е достапна 7 дена во неделата, 24 часа дневно и Ви овозможува директно контактирање на бараниот профил.