УЧИЛНИЦА


Информации за професори/подучувачи

Веб страната IQ Intelligence Center има за цел да развие база на професори/подучувачи од сите области и по сите предмети.
Доколку имате соодветни квалификации и искуство во држење на приватни индивидуални часови или часови во мали групи, обуки, презентации и сл. и што е најбитно сакате да работите со луѓе, IQ Intelligence Center е токму она што Ви треба.

Регистрирањето на веб страната и креирањето на Ваш профил е ПРОМОТИВНО БЕСПЛАТНО!

Доколку барате дополнителна работа со флексибилно работно време и имате потреба од дополнителен приход, не чекајте, искористете ја можноста да ни се приклучите и да дадете свој придонес на пазарот на држење приватни часови/обуки! Вие самостојно одлучувате за висината на цената за Вашите услуги за различните области, предмети и нивоа.

IQ Intelligence Center ќе Ви помогне во спроведувањето на Вашата работа преку обезбедување на училница опремена со соодветна опрема за одвивање на планираната работа и активности. Училницата може да ја погледнете на следниот линк: http://iq.com.mk/gallery.php. Доколку имате потреба од дополнителна опрема и доуредување на просторот, IQ Intelligence Center веднаш ќе ги создаде потребните услови за непречено одвивање на работата согласно Вашите потреби и барања.

НЕ ЧЕКАЈТЕ, ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ УШТЕ ДЕНЕС! ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

Информации за студенти/ученици/корисници

Веб страната http://iq.com.mk/ Ви овозможува многу лесно и брзо да го пронајдете професорот/подучувачот од соодветната област и по соодветниот предмет што Ви треба.
Веб страната е достапна 7 дена во неделата, 24 часа дневно и Ви овозможува директно контактирање и резервирање на избраниот професор/подучувач како и резервирање на училницата на одреден датум и во одреден термин преку креирање на Ваш профил на веб страната.

Без разлика дали сте ученик, студент или работник и сакате да го проширите Вашето знаење во одредена област, креирајте Ваш профил на веб страната и изберете го професорот/подучувачот од соодветната област, резервирајте ја училницата и свој термин.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!