Регистри

Пронајдете ја интелектуалната услуга што ви треба и едноставно кликнете на понудениот избор!

Училница

Проширете ги вашите знаења - изберете професор и закажете термин за час и обука!

Трудови

Потребна ви е помош при изработка на вашите научни трудови? Само внесете ги бараните податоци и веднаш ќе ви биде доделен ментор!

21861

+
Регистри

34050

+
Училница

247

+
Трудови

1206

+
Вработување

45080

+
ВКУПНО

„Имагинацијата е сè. Таа е преглед на она што следи во животот. Имагинацијата е многу поважна од знаењето.“

Дали секојдневно ја користите вашата имагинација? Ајнштајн рекол дека таа е многу побитна од знаењето. Вашата имагинација е генералната проба на настаните кои ќе ви се случат во иднина. Ајнштајн сакал да каже дека вистинската мерка за интелигенцијата не е знаењето, туку степенот на имагинација што го има една личност и треба постојано да работите на нејзино разработување.